XXXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów "Niemen"

2020-07-29 - 2020-08-02
pl Miasto Białystok Powiat i Miasto Sokółka Województwo Grodzieńskie Miasto Grodno
Inne Wyścigi
Podlaski Okręgowy Związek Kolarski
ul. Jana III Sobieskiego 24, 15-014 Białystok
Oddział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Miasta Grodna, Plac Lenina 2/1, 220024 Grodno
Szosa
Podlaski Regionalny Związek Kolarski
Junior